Stosowane przez nas terapie ...

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest metoda rehabilitacyjną, skierowaną na przywracanie utraconej funkcji. Terapię PNF oparto na fizjologii rozwoju ruchowego człowieka, proponuje ruchy naturalne, które przebiegają trójpłaszczyznowo i są zbliżone do czynności dnia codziennego. Terapeuta uwzględnia podczas planowania terapii potrzeby ruchowe i problemy zgłaszane przez pacjenta. Takie podejście przynosi wiele korzyści i sprawia, że PNF jest metodę przyjazną dla chorego, opartą na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne partie ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji. PNF zapewnia również wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w układaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego, przy niewielkich wymaganiach sprzętowych.

Cel terapii

Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak prawidłowe chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii.

Terapia manualna wg Mulligan Concept

Koncepcja Mulligana jest specjalistyczną metodą diagnostyczno – terapeutyczną, której celem jest podniesienie skuteczności zabiegu, ograniczenie lub zniesienie dolegliwości bólowych, uzyskanie utraconego zakresu ruchu. Nowatorskie podejście metody Mulligana polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Na skuteczność zabiegu składa się bardzo duża ilość różnych technik

Stosowane techniki

mobilizacje kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych i klatki piersiowej (mobilizacje - sposoby uruchamiania stawów, w celu ich prawidłowego działania), manipulacje (działania zmierzające do przywrócenia właściwego ustawienia względem siebie przemieszczonych powierzchni stawowych. Nieprawidłowe ustawienie wywołuje ból i zmiesza zakres ruchomości w stawach), trakcje - działanie, które w wyniku przyłożonej siły zewnętrznej (np. ręce terapeuty), prowadzi do oddalenia od siebie powierzchni stawowych.

Kinesiotping

Kinesio Taping to jedna z nowszych metod terapii mających zastosowanie w fizjoterapii i rehabilitacji. Terapia Kinesio Taping polega na oddziaływaniu specjalnych elastycznych plastrów na organizm w celu wykorzystania możliwości samoleczenia organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych

Działanie Kinesio tapingu to:
Zmniejszenie bólu
Usuwanie zastojów i obrzęków limfatycznych
Wspomaganie pracy mięśni
Korekcja niewłaściwej pozycji stawu

Masaż funkcyjny

Masaż klasyczny

Masaż sportowy